श्री राम अश्तोत्तरशत नामावलि (Sri Rama Ashtottarams)

श्रीरामाष्टोत्तर शतनामावलि  -  108 Names of Sri Rama

ॐ श्रीरामाय नमः 

ॐ रामभद्राय नमः 

ॐ रामचंद्राय नमः 

ॐ शाश्वताय नमः 

ॐ राजीवलोचनाय नमः 

ॐ श्रीमते नमः 

ॐ राजेंद्राय नमः 

ॐ रघुपुङ्गवाय नमः 

ॐ जानकीवल्लभाय नमः 

ॐ जैत्राय नमः    

ॐ जितामित्राय नमः 

ॐ जनार्दनाय नमः 

ॐ विश्वामित्रप्रियाय नमः 

ॐ दांताय नमः 

ॐ शरणत्राणतत्पराय नमः 

ॐ वालिप्रमथनाय नमः 

ॐ वाग्मिने नमः 

ॐ सत्यवाचे नमः 

ॐ सत्यविक्रमाय नमः 

ॐ सत्यव्रताय नमः    

ॐ व्रतधराय नमः 

ॐ सदाहनुमदाश्रिताय नमः 

ॐ कौसलेयाय नमः 

ॐ खरध्वंसिने नमः 

ॐ विराधवधपंडिताय नमः 

ॐ विभीषणपरित्रात्रे नमः 

ॐ हरकोदण्डखण्डनाय नमः 

ॐ सप्ततालप्रभेत्रे नमः 

ॐ दशग्रीवशिरोहराय नमः 

ॐ जामदग्न्यमहादर्पदलनाय नमः   

ॐ ताटकांतकाय नमः 

ॐ वेदांतसाराय नमः 

ॐ वेदात्मने नमः 

ॐ भवरोगस्य भेषजाय नमः 

ॐ दूषणत्रिशिरोहंत्रे नमः 

ॐ त्रिमूर्तये नमः 

ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः 

ॐ त्रिविक्रमाय नमः 

ॐ त्रिलोकात्मने नमः 

ॐ पुण्यचारित्रकीर्तनाय नमः    

ॐ त्रिलोकरक्षकाय नमः 

ॐ धन्विने नमः 

ॐ दंडकारण्यवर्तनाय नमः 

ॐ अहल्याशापविमोचनाय नमः 

ॐ पितृभक्ताय नमः 

ॐ वरप्रदाय नमः 

ॐ जितेंद्रियाय नमः 

ॐ जितक्रोधाय नमः 

ॐ जितमित्राय नमः 

ॐ जगद्गुरवे नमः    

ॐ ऋक्षवानरसङ्घातिने नमः 

ॐ चित्रकूटसमाश्रयाय नमः 

ॐ जयंतत्राणवरदाय नमः 

ॐ सुमित्रापुत्रसेविताय नमः 

ॐ सर्वदेवादिदेवाय नमः 

ॐ मृतवानरजीवनाय नमः 

ॐ मायामारीचहंत्रे नमः 

ॐ महादेवाय नमः 

ॐ महाभुजाय नमः 

ॐ सर्वदेवस्तुताय नमः   

ॐ सौम्याय नमः 

ॐ ब्रह्मण्याय नमः 

ॐ मुनिसंस्तुताय नमः 

ॐ महायोगिने नमः 

ॐ महोदराय नमः 

ॐ सुग्रीवेप्सितराज्यदाय नमः 

ॐ सर्वपुण्याधिकफलाय नमः 

ॐ स्मृतसर्वौघनाशनाय नमः 

ॐ आदिपुरुषाय नमः 

ॐ परमपुरुषाय नमः    

ॐ महापुरुषाय नमः 

ॐ पुण्योदयाय नमः 

ॐ दयासाराय नमः 

ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः 

ॐ स्मितवक्त्राय नमः 

ॐ मितभाषिणे नमः 

ॐ पूर्वभाषिणे नमः 

ॐ राघवाय नमः 

ॐ अनंतगुणगंभीराय नमः 

ॐ धीरोदात्तगुणोत्तमाय नमः     

ॐ मायामानुषचारित्राय नमः 

ॐ महादेवादिपूजिताय नमः 

ॐ सेतुकृते नमः 

ॐ जितवाराशये नमः 

ॐ सर्वतीर्थमयाय नमः 

ॐ हरये नमः 

ॐ श्यामाङ्गाय नमः 

ॐ सुंदराय नमः 

ॐ शूराय नमः 

ॐ पीतवाससे नमः     

ॐ धनुर्धराय नमः 

ॐ सर्वयज्ञाधिपाय नमः 

ॐ यज्विने नमः 

ॐ जरामरणवर्जिताय नमः 

ॐ शिवलिङ्गप्रतिष्ठात्रे नमः 

ॐ सर्वापगुणवर्जिताय नमः 

ॐ परमात्मने नमः 

ॐ परब्रह्मणे नमः 

ॐ सच्चिदानंदविग्रहाय नमः 

ॐ परंज्योतिषे नमः    

ॐ परंधाम्ने नमः 

ॐ पराकाशाय नमः 

ॐ परात्पराय नमः 

ॐ परेशाय नमः  

ॐ पारगाय नमः 

ॐ पाराय नमः 

ॐ सर्वदेवात्मकाय नमः 

ॐ परस्मै नमः    

     इति श्रीरामाष्टोत्तरशतनामावलिस्समाप्ता 

tags:sri rama ashtaottaram in hindi, hindi rama ashtotharam, ashtotarams in hindi, hindi lyrics, rama chandra ashtotharas, ashtottharas, 108 names of rama in hindi, hindi scripts,free

Leave a Reply