श्री सरस्वती अष्टोत्तर नामावलि (Sri Saraswathi Ashtottara Namavali)

श्री सरस्वती अष्टोत्तर नामावलि – 108 Names of Maa Saraswathi

 ॐ सरस्वत्यै नमः  

ॐ महाभद्रायै नमः  

ॐ महामायायै नमः  

ॐ वरप्रदायै नमः  

ॐ श्रीप्रदायै नमः  

ॐ पद्मनिलयायै नमः  

ॐ पद्माक्ष्यै नमः  

ॐ पद्मवक्त्रकायै नमः  

ॐ शिवानुजायै नमः  

ॐ पुस्तकभृते नमः  

 

ॐ ज्ञानमुद्रायै नमः  

ॐ रमायै नमः  

ॐ परायै नमः  

ॐ कामरूपायै नमः  

ॐ महाविद्यायै नमः  

ॐ महापातक नाशिन्यै नमः  

ॐ महाश्रयायै नमः  

ॐ मालिन्यै नमः  

ॐ महाभोगायै नमः  

ॐ महाभुजायै नमः  

 

ॐ महाभागायै नमः  

ॐ महोत्साहायै नमः  

ॐ दिव्याङ्गायै नमः  

ॐ सुरवन्दितायै नमः  

ॐ महाकाल्यै नमः  

ॐ महापाशायै नमः  

ॐ महाकारायै नमः  

ॐ महांकुशायै नमः  

ॐ पीतायै नमः  

ॐ विमलायै नमः  

 

ॐ विश्वायै नमः  

ॐ विद्युन्मालायै नमः  

ॐ वैष्णव्यै नमः  

ॐ चन्द्रिकायै नमः  

ॐ चन्द्रवदनायै नमः  

ॐ चन्द्रलेखाविभूषितायै नमः  

ॐ सावित्यै नमः  

ॐ सुरसायै नमः  

ॐ देव्यै नमः  

ॐ दिव्यालंकारभूषितायै नमः  

 

ॐ वाग्देव्यै नमः  

ॐ वसुदायै नमः  

ॐ तीव्रायै नमः  

ॐ महाभद्रायै नमः  

ॐ महाबलायै नमः  

ॐ भोगदायै नमः  

ॐ भारत्यै नमः  

ॐ भामायै नमः  

ॐ गोविन्दायै नमः  

ॐ गोमत्यै नमः  

 

ॐ शिवायै नमः  

ॐ जटिलायै नमः  

ॐ विन्ध्यावासायै नमः  

ॐ विन्ध्याचलविराजितायै नमः  

ॐ चण्डिकायै नमः  

ॐ वैष्णव्यै नमः  

ॐ ब्राह्मयै नमः  

ॐ ब्रह्मज्ञानैकसाधनायै नमः  

ॐ सौदामन्यै नमः  

ॐ सुधामूर्त्यै नमः  

 

ॐ सुभद्रायै नमः  

ॐ सुरपूजितायै नमः  

ॐ सुवासिन्यै नमः  

ॐ सुनासायै नमः  

ॐ विनिद्रायै नमः  

ॐ पद्मलोचनायै नमः  

ॐ विद्यारूपायै नमः  

ॐ विशालाक्ष्यै नमः  

ॐ ब्रह्मजायायै नमः  

ॐ महाफलायै नमः  

 

ॐ त्रयीमूर्तये नमः  

ॐ त्रिकालज्ञायै नमः  

ॐ त्रिगुणायै नमः  

ॐ शास्त्ररूपिण्यै नमः  

ॐ शंभासुरप्रमथिन्यै नमः  

ॐ शुभदायै नमः  

ॐ स्वरात्मिकायै नमः  

ॐ रक्तबीजनिहन्त्र्यै नमः  

ॐ चामुण्डायै नमः  

ॐ अम्बिकायै नमः  

 

ॐ मुण्डकायप्रहरणायै नमः  

ॐ धूम्रलोचनमदनायै नमः  

ॐ सर्वदेवस्तुतायै नमः  

ॐ सौम्यायै नमः  

ॐ सुरासुर नमस्कृतायै नमः  

ॐ कालरात्र्यै नमः  

ॐ कलाधरायै नमः  

ॐ रूपसौभाग्यदायिन्यै नमः  

ॐ वाग्देव्यै नमः  

ॐ वरारोहायै नमः  

 

ॐ वाराह्यै नमः  

ॐ वारिजासनायै नमः  

ॐ चित्रांबरायै नमः  

ॐ चित्रगन्धायै नमः  

ॐ चित्रमाल्यविभूषितायै नमः  

ॐ कान्तायै नमः  

ॐ कामप्रदायै नमः  

ॐ वन्द्यायै नमः  

ॐ विद्याधरसुपूजितायै नमः  

ॐ श्वेताननायै नमः  

 

ॐ नीलभुजायै नमः  

ॐ चतुर्वर्गफलप्रदायै नमः  

ॐ चतुरानन साम्राज्यायै नमः  

ॐ रक्तमध्यायै नमः  

ॐ निरंजनायै नमः  

ॐ हंसासनायै नमः  

ॐ नीलजङ्घायै नमः  

ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः  

           इति श्री सरस्वति अष्टोत्तरशत नामावलिः 

tags: sawaswathi ashtotttarams, saraswathi devi ashtotharams in hindi, hindi ashtottarams,  108 names of saraswathi in hindi, hindi ashtottarams, srisaraswathi devi ashotharams, devotional ashtottarams , free, hindi lyrics, scripts

Leave a Reply