विनायक अश्तोत्ताराम्स (Vinayaka Ashtottara Namam)

श्री सिद्धि विनायक नामावलि – 108 Names of Lord Ganesha

ॐ गजाननाय नमः
ॐ गणाध्यक्षाय नमः
ॐ विघ्नाराजाय नमः
ॐ विनायकाय नमः
ॐ द्त्वेमातुराय नमः
ॐ द्विमुखाय नमः
ॐ प्रमुखाय नमः
ॐ सुमुखाय नमः
ॐ कृतिनॆ नमः
ॐ सुप्रदीपाय नमः (10)
ॐ सुख निधयॆ नमः
ॐ सुराध्यक्षाय नमः
ॐ सुरारिघ्नाय नमः
ॐ महागणपतयॆ नमः
ॐ मान्याय नमः
ॐ महा कालाय नमः
ॐ महा बलाय नमः
ॐ हॆरम्बाय नमः
ॐ लम्ब जठराय नमः
ॐ ह्रस्व ग्रीवाय नमः (20)
ॐ महॊदराय नमः
ॐ मदॊत्कटाय नमः
ॐ महावीराय नमः
ॐ मन्त्रिणॆ नमः
ॐ मङ्गल स्वराय नमः
ॐ प्रमधाय नमः
ॐ प्रथमाय नमः
ॐ प्राज्ञाय नमः
ॐ विघ्नकर्त्रॆ नमः
ॐ विघ्नहन्त्रॆ नमः (30)
ॐ विश्व नॆत्रॆ नमः
ॐ विराट्पतयॆ नमः
ॐ श्रीपतयॆ नमः
ॐ वाक्पतयॆ नमः
ॐ शृङ्गारिणॆ नमः
ॐ अश्रित वत्सलाय नमः
ॐ शिवप्रियाय नमः
ॐ शीघ्रकारिणॆ नमः
ॐ शाश्वताय नमः
ॐ बलाय नमः (40)
ॐ बलॊत्थिताय नमः
ॐ भवात्मजाय नमः
ॐ पुराण पुरुषाय नमः
ॐ पूष्णॆ नमः
ॐ पुष्करॊत्षिप्त वारिणॆ नमः
ॐ अग्रगण्याय नमः
ॐ अग्रपूज्याय नमः
ॐ अग्रगामिनॆ नमः
ॐ मन्त्रकृतॆ नमः
ॐ चामीकर प्रभाय नमः (50)
ॐ सर्वाय नमः
ॐ सर्वॊपास्याय नमः
ॐ सर्व कर्त्रॆ नमः
ॐ सर्वनॆत्रॆ नमः
ॐ सर्वसिध्धि प्रदाय नमः
ॐ सर्व सिद्धयॆ नमः
ॐ पञ्चहस्ताय नमः
ॐ पार्वतीनन्दनाय नमः
ॐ प्रभवॆ नमः
ॐ कुमार गुरवॆ नमः (60)
ॐ अक्षॊभ्याय नमः
ॐ कुञ्जरासुर भञ्जनाय नमः
ॐ प्रमॊदाय नमः
ॐ मॊदकप्रियाय नमः
ॐ कान्तिमतॆ नमः
ॐ धृतिमतॆ नमः
ॐ कामिनॆ नमः
ॐ कपित्थवन प्रियाय नमः
ॐ ब्रह्मचारिणॆ नमः
ॐ ब्रह्मरूपिणॆ नमः (70)
ॐ ब्रह्मविद्यादि दानभुवॆ नमः
ॐ जिष्णवॆ नमः
ॐ विष्णुप्रियाय नमः
ॐ भक्त जीविताय नमः
ॐ जित मन्मथाय नमः
ॐ ऐश्वर्य कारणाय नमः
ॐ ज्यायसॆ नमः
ॐ यक्षकिन्नेर सॆविताय नमः
ॐ गङ्गा सुताय नमः
ॐ गणाधीशाय नमः (80)
ॐ गम्भीर निनदाय नमः
ॐ वटवॆ नमः
ॐ अभीष्ट वरदायिनॆ नमः
ॐ ज्यॊतिषॆ नमः
ॐ भक्त निथयॆ नमः
ॐ भाव गम्याय नमः
ॐ मङ्गल प्रदाय नमः
ॐ अव्वक्ताय नमः
ॐ अप्राकृत पराक्रमाय नमः
ॐ सत्य धर्मिणॆ नमः (90)
ॐ सखयॆ नमः
ॐ सरसाम्बु निथयॆ नमः
ॐ महॆशाय नमः
ॐ दिव्याङ्गाय नमः
ॐ मणिकिङ्किणी मॆखालाय नमः
ॐ समस्त दॆवता मूर्तयॆ नमः
ॐ सहिष्णवॆ नमः
ॐ सततॊत्थिताय नमः
ॐ विघात कारिणॆ नमः
ॐ विश्वग्दृशॆ नमः (100)
ॐ विश्वरक्षाकृतॆ नमः
ॐ कल्याण गुरवॆ नमः
ॐ उन्मत्त वॆषाय नमः
ॐ अपराजितॆ नमः
ॐ समस्त जगदाधाराय नमः
ॐ सर्त्वेश्वर्य प्रदाय नमः
ॐ आक्रान्त चिद चित्प्रभवॆ नमः
ॐ श्री विघ्नॆश्वराय नमः (108)

||इति श्रीसिद्धिविनायकाष्टोत्तरशतनामावलिः

tags: ganesha 108 names in hindi, lord ganesha ashtotaras in hindi, hindi script, pujas, slokas, hindi  lord ganesha astottarams,hindi scripts, hindi devotional pujas, online, free, vinayaka 108 names in hindi, ganesha names in hindi

Leave a Reply